red-cp-background

Sellele saidile juurdepääsule ja selle kasutamisele kehtivad järgmised nõuded ja tingimused ning Inglise ja Walesi seadused

Seda veebisaiti pakub Colgate-Palmolive (UK) Limited (kui kontekst ei nõua teisiti, viidatakse saidil ettevõttele ja Colgate-Palmolive Company sidusettevõtetele asukohaga New Yorgis aeg-ajalt nimega „Colgate-Palmolive“).

Sellel lehel olev sisu (kujutised ja tekst) on autoriõigusega kaitstud ning sellel lehel kuvatavad tootemargid, kaubamärgid, logod, sildid ja pakendikujundused („materjalid“) kuuluvad ettevõttele Colgate-Palmolive Company või selle litsentsiaaridele. Materjalide paigaldamisel sellele saidile ei anna Colgate-Palmolive litsentsi selle kasutamiseks ega reprodutseerimiseks. Võite seda saiti sirvida ning sellelt mõnd osa alla laadida ja välja printida ainult isiklikul mitteärilisel eesmärgil. Sisu ei tohi ka muul viisil kopeerida, reprodutseerida ega levitada (olenevalt kohaldatavatest seadustest) ning seda ei tohi modifitseerida ega teistesse teostesse, väljaannetesse ega saitidele lisada. See puudutab nii paberkandjal kui ka elektroonilises vormingus sisu.

Kaubamärkidele viitamisel peetakse silmas ettevõtte Colgate-Palmolive kaubamärgiomaniku staatust ainult Ameerika Ühendriikides. Kaubamärkidega seotud staatus ja tähised võivad riigiti erineda.

Sellel saidil olev teave on lisatud heauskselt, kuid ainult üldiseks teavitamiseks, mitte kasutamiseks spetsiifilistel eesmärkidel. Colgate-Palmolive ei anna ühtki garantiid ega tagatist sisu täpsuse ja täielikkuse osas ega vastuta (välja arvatud juhul, kui sellist vastutust ei saa seaduse tõttu välistada) ühegi kao, kahjustuse ega kulu eest, mis tuleneb teie juurdepääsust või juurdepääsu puudumisest sellele saidile või ükskõik millisele lingitud saidile või teiepoolsest saidil oleva teabe rakendamisest, sh kasumi kaotuse, kaudse, juhusliku või tegevusest tuleneva kahju eest.

Saidil kuvatavate teatud linkide klõpsamisel suunatakse teid teistele veebisaitidele, mis ei ole ettevõttega Colgate-Palmolive seotud. Colgate-Palmolive ei vastuta nende saitide ega neil oleva sisu eest.

Colgate-Palmolive kogub isikut tuvastada võivat teavet ainult siis, kui sellega nõustute. Kasutame seda teavet oma privaatsuseeskirjade kohaselt, mis on esitatud allpool.

Mitteisikulist teavet, teadet või materjali, mille saadate sellele saidile või teistele saitidele, mille omanik või haldaja on Colgate-Palmolive ja selle tütarettevõtted, või mis saadetakse e-kirja teel, käsitletakse mittesalajasena. Meil on õigus sellist teavet ükskõik mis eesmärgil vabalt kasutada ja paljundada. Täpsemalt on meil on vabadus kasutada mis tahes eesmärgil sisalduvaid ideid, kontseptsioone, oskusteavet või tehnikaid, sh toodete arendamine, tootmine või turustamine.

Kogu teave, mille sellele saidile või teistele saitidele, mille omanik on Colgate-Palmolive ja selle tütarettevõtted, peab olema tõene ja seaduslik ning see ei tohi rikkuda teiste õigusi.

Colgate-Palmolive jätab endale õiguse kõrvaldada turult sellel saidil nimetatud tooteid ja muuta selle saidi sisu, sh seda õiguslikku avaldust, ükskõik mis ajal ilma etteteatamata.