red-cp-background
cp-logo-responsibly-made

responsibly-made-logo

* Meie tooted valmistatakse Colgate-Palmolive'i tehastes, mis suurendavad energia- ja veetõhusust, püüdlevad jäätmete ja tööõnnetuste täieliku kaotamise poole ning järgivad eetilisi tööhõivetavasid.

Keskkonnajuhtimine

Oma toodete valmistamisel ja turustamisel ning tehaste käigushoidmisel tahame täita kõiki kehtivaid keskkonnaalaseid eeskirju ja õigusakte – ja tihti standardeid ületada. Colgate'i keskkonnatoime määratlevad ranged standardid; kõigis meie tehastes on täielikult juurutatud keskkonnajuhtimissüsteem, mis hõlmab suurt hulka kategooriaid, sealhulgas energiatõhusust, kliimat, veehoidu ja jäätmehaldust.

responsibly-made-products-img1

 Põhiteemad

  Töötervishoid ja tööohutus

  Colgate-Palmolive'i inimesed kogu maailmas tahavad säilitada tugevat ohutuskultuuri ning tervislikke ja turvalisi töötingimusi, püüeldes tööõnnetuste täieliku kaotamise poole.

  responsibly-made-products-img2

  Põhiteemad

   Tööhõivetavad

   Colgate-Palmolive on juba pikka aega pühendunud inim- ja töötajate õiguste austamisele kogu maailmas ning toetab Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni inimõiguste ülddeklaratsiooni ja Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) peamisi tööalaseid standardeid. Colgate-Palmolive otsib ja eelistab koostööd äripartneritega, kes jagavad meie pühendumust universaalsetele inimõigustele. Tunnistame ettevõtete kohustust austada töötajate õigusi ja nõuda sidusrühmadelt universaalsete inimõiguste järgimist.

   responsibly-made-products-img3

   Põhiteemad

    Partnerlus ja tunnustus

    Colgate-Palmolive'i vastutustundliku tootmise oluline element on meie seotus ja koostöö ettevõtteväliste partneritega, kes täiendavad meie tugevat kontsernisisest võimekust ning pakuvad sõltumatu kolmanda osapoole usalduskinnitust.

    Põhiteemad

    science-based-targets-logo
     leed-logo
      true-zero-logo
       national-safety-council-proud-member-logo
        energy-star-award-2021-logo
          acgih-logo
           orc-hse-logo
            unglobal-compact-we-support-logo

             *Our Responsibly Made claim applies to all Colgate-Palmolive owned and operated facilities. Aspects related to Sustainable & Safe Ingredients, Responsible Sourcing, Sustainable Packaging and more can be found on our sustainability website.

             „LEED“ ja sellega seotud logod kuuluvad organisatsioonile U.S. Green Building Council ning neid kasutatakse vastava loaga.