red-cp-background

Privaatsuseeskirjad

VIIMATI UUENDATUD: 10.06.23

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY ANDMEKAITSEREEGLITE TEKST

Colgate-Palmolive Company austab teie privaatsust ja väärtustab oma suhteid teiega. Seetõttu käsitleme teie isikuandmeid vastutustundlikult ja soovime teile selgitada, kuidas me teie andmeid kogume, kasutame ja avaldame. Neid andmekaitsereeglites kirjeldatakse meie tavasid seoses teie (allpool määratletud) andmetega, mida me kogume järgmiselt:

 • meie hallatavatelt veebisaitidelt, millelt käesolevate privaatsusreeglite teksti avasite (meie „veebisaidid“); 

 • meie tarkvaraprogrammidest ja -rakendustest, mille teeme kättesaadavaks kasutamiseks arvutites ja mobiilseadmetes ja nende kaudu (meie „rakendused“); 

 • sotsiaalmeedia lehekülgedelt ja rakendustest, millel on nende andmekaitsereeglite link (koos nimetatud „sotsiaalmeedia leheküljed“); 

 • HTML-vormingus e-kirjadest, mille saadame teile lingiga neile andmekaitsereeglitele ja

 • meie veebivälise suhtlemise kaudu teiega. 

Neis andmekaitsereeglites kirjeldatakse ka meie tavasid seoses andmetega, mida kogume spetsialistide kohta, nagu hambaravi- ja veterinaarspetsialistid ning üliõpilased ja tervishoiuspetsialistid („spetsialistid“), neile nende kutsealaga seotud teenuste pakkumiseks („kutsealased teenused“).

Neis andmekaitsereeglites nimetatakse meie veebisaite, meie rakendusi, meie sotsiaalmeedia lehekülgi, meie e-kirju, meie veebiväliseid tegevusi ja meie kutsealaseid teenuseid koos „teenusteks“. 

Teavet meie veebiühendusega hambaharja kohta vt meie veebiühendusega hambaharja andmekaitsereeglitest.


ISIKUANDMED
ISIKUANDMETE KOGUMINE
ISIKUANDMETE KASUTAMINE
SUHTLEMINE SPETSIALISTIDEGA
ISIKUANDMETE AVALDAMINE
MUUD ANDMED
TURVALISUS
VALIKUD JA LIGIPÄÄS
SÄILITAMISPERIOOD
KOLMANDATE ISIKUTE TEENUSED
MEIE REKLAAM
ALAEALISED
JURISDIKTSIOON JA PIIRIÜLESED ÜLEKANDMISED
TUNDLIKUD ISIKUANDMED
KOLMANDATE ISIKUTE MAKSETEENUSED
NENDE ANDMEKAITSEREEGLITE UUENDUSED
MEIEGA ÜHENDUSE VÕTMINE
LISATEAVE EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA (EMP) ELANIKELE


ISIKUANDMED

on andmed, mis võimaldavad tuvastada teie isikut või on seotud isikuga, keda on võimalik tuvastada.

 

Isikuandmed on:

 • nimi
 • postiaadress (seahulgas arve aadress ja kohaletoimetamisaadress)
 • telefoninumber
 • e-posti aadress
 • krediit- ja deebetkaardi number
 • profiilifoto või teie muu foto
 • sotsiaalmeedia konto tunnus
 • teave teie kõrvaltoimete kohta
 • muu teave, nagu vanus, riik või teie lemmikloomade nimed, kui need on teiega seotud
 • teie huvid (näiteks milliste teemade kohta küsite andmeid või väljendate muul viisil huvi)

ISIKUANDMETE KOGUMINE

Meie ja meie teenusepakkujad kogume isikuandmeid mitmel viisil, sealhulgas:

 • - Kogume isikuandmeid teenuste kaudu, näiteks kui tellite uudiskirja, registreerite konto, loote profiili või ostate.

 • - Kogume teilt isikuandmeid veebiväliselt, näiteks:

  • kui esitate tellimuse telefoni teel, võtate ühendust tarbijaküsimuste osakonnaga või saadate meile muu päringu;
  • kui külastate meie boksi messil või meie ettevõtet;
  • kui osalete meie programmides või tegevustes või esitate andmeid tegevusala üritustel;
  • kui osalete veebivälistes loosimistes või kampaaniates;
  • kui teie või keegi teie nimel teatab mõne meie toote kõrvaltoimest.
 • - Saame teie isikuandmeid muudest allikatest, näiteks:

  • avalikult kättesaadavatest andmebaasidest ja allikatest;
  • andmetöötlusettevõtetelt;
  • ühistelt turunduspartneritelt;
  • kolmandatelt isikutelt, kes teatavad meile toote kõrvaltoimetest.

  - Kui ühendate oma sotsiaalmeedia konto meie pakutud kontoga, jagate meiega teatavaid oma sotsiaalmeedia konto isikuandmeid, nagu nimi, e-posti aadress, fotod, sotsiaalmeedia kontaktide nimekiri ja muud võimalikud andmed, mis võivad olla meile ligipääsetavad (või mille teete meile ligipääsetavateks), kui ühendate oma sotsiaalmeedia konto meie pakutud kontoga.

Paljudel juhtudel on meil vaja koguda isikuandmeid teile soovitud teenuste pakkumiseks. Kui te küsitud isikuandmeid ei esita, ei pruugi meil olla võimalik teenuseid osutada. Kui avaldate meile või meie teenusepakkujatele seoses teenustega teiste isikutega seotud isikuandmeid, kinnitate, et te olete volitatud seda tegema, ning lubate meil kasutada neid isikuandmeid nende andmekaitsereeglite kohaselt.

ISIKUANDMETE KASUTAMINE

Meie ja meie teenusepakkujad kasutame isikuandmeid majandustegevuse õiguspärastel eesmärkidel suhtlemisel tarbijate, üldsuse, spetsialistide ja meie klientidega.

Suhtlemine tarbijate ja üldsusega

Kasutame isikuandmeid suhtlemisel tarbijate ja üldsusega muu hulgas järgmistel eesmärkidel:

 • - Teile teenuste osutamiseks, näiteks ligipääsu korraldamiseks teie meie juures avatavale kontole.

  - Teie päringutele vastamiseks ja teie taotluste rahuldamiseks, kui võtate meiega ühendust veebis meie kontaktivormide kaudu, telefoni teel või muul viisil, näiteks, kui saadate meile küsimusi, ettepanekuid, kiitusi või kaebusi.

  • Kui soovite jagada isiklikku teavet, näiteks oma naha või suuõõne tervise kohta, kasutame seda teavet kooskõlas reeglitega, mille oleme sel ajal avaldanud, ja teie nõusolekuga.

  - Teile haldusalase teabe saatmiseks, näiteks meie tingimuste ja reeglite muudatuste kohta.

  - Teil teisele isikule teadete saatmise võimaldamiseks suunamiste või funktsiooni „Saada sõbrale“ kaudu.

  - Sotsiaalmeedia jagamisfunktsiooni kasutamise hõlbustamiseks, kui soovite seda funktsiooni kasutada.

  - Teile klienditeeninduse pakkumiseks.

 • - Teile turundusega seotud e-kirjade saatmiseks teabega meie teenuste, toodete ja meie muude uudiste kohta.

 • - Teie eelistuste analüüsimiseks või prognoosimiseks, et koostada suundumuste koondaruandeid meie digitaalsisu kasutamise kohta.

  - Teist paremini arusaamiseks, et saaksime oma suhtlemist teiega isikustada ja pakkuda teile teie huvidega kohandatud teavet ja/või pakkumisi.

  - Teie eelistustest paremini arusaamiseks, et saaksime pakkuda meie teenuste kaudu sisu, mis on meie arvates teile asjakohane ja huvipakkuv.

 • - Võime pakkuda teile võimalust osaleda loosimistes, võistlustes või muudes kampaaniates.

  - Mõningatel neist kampaaniatest on lisareeglid, mis sisaldavad teavet selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid kasutame ja avaldame.

 • - Programmi haldamiseks.

  - Näidiste õige kasutamise tagamiseks.

 • - Võime isikuandmeid summeerida ja/või anonümiseerida selliselt, et neid ei loeta enam isikuandmeteks. Selleks genereerime endale kasutamiseks muid andmeid, mida võime kasutada ja avaldada ükskõik millisel eesmärgil.

 • - Audititeks, millega kontrollitakse meie sisekorra toimimist ettenähtud viisil ja vastavust õigusaktide, reguleerivate asutuste või lepingute nõuetele.

  - Kontrollimisteks pettuste suhtes ja turvalisusega seotud eesmärkidel, näiteks küberrünnakute või identiteedivarguse katsete avastamiseks ja vältimiseks.

  - Uute toodete ja teenuste arendamiseks.

  - Meie praeguste toodete ja teenuste täiustamiseks, parandamiseks või muutmiseks.

  - Meie toodete kõrvaltoimete aruandluse haldamiseks ja esitamiseks.

  - Kasutamise suundumuse kindlaksmääramiseks, näiteks arusaamiseks sellest, millised meie teenuste osad kasutajaid kõige rohkem huvitavad.

  - Meie müügiedenduskampaaniate tulemuslikkuse kindlaksmääramiseks, et saaksime kohandada oma kampaaniaid meie kasutajate vajadustele ja huvidele.

  - Meie majandustegevuse teostamiseks ja laiendamiseks.

Need tegevused on meile vajalikud meie suhete haldamiseks teiega, meie seaduslike kohustuste täitmiseks, mõnel juhul teie nõusoleku alusel ja/või meie õiguspäraste äriliste huvide tõttu.

SUHTLEMINE SPETSIALISTIDEGA

Peale selle kogume meie ja teie teenusepakkujad teavet meie spetsialistide kohta.

See teave on

 • teie eelistatav keel
 • senine kutsetegevus ja hariduskäik
 • veebipoe kontonumber ja kasutajatunnus
 • andmed teie litsentside, erialade, kuuluvuste, publikatsioonide, tunnistuste ja muude saavutuste kohta
 • andmed meie toodete teiepoolse kasutamise, teie meiega toimunud suhtlemise ja teie ravialustele osutatavate teenuste kohta
 • - Teenuste eest tasumiseks või kulude hüvitamiseks.

  - Abistamiseks meie ettevõtte või konverentsidega seotud reiside kavandamisel.

  - Teile teie soovitud toodete ja näidiste pakkumiseks.

  - Spetsialistide väljaselgitamiseks ja kaasamiseks teaduslike ekspertide või kutseala juhtidena.

  - Meie suhet spetsialistidega reguleerivate lepingutingimuste täitmise tagamiseks.

 • - Teiega suhtlemiseks teie erialaste eriteadmiste ja arvamuste põhjal digitaalselt või muul viisil.

  - Teie kaasamiseks spetsialistide programmidesse /paneelidesse.

  - Teie erialaste eriteadmiste teadasaamiseks näiteks küsitlustes meie või meie sidusettevõtte toodete või teenuste kohta.

  - Teiega koostööks seoses ürituste, publikatsioonide või nõuandvate kohtumistega.

  - Teie arvamuste teadasaamiseks meie, meie sidusettevõtte või äripartneri reklaamitavate toodete ja teenuste kohta nende arendamiseks ja täiustamiseks.

 • - Neil juhtudel võime kasutada spetsialistide isikuandmeid täiendavatel viisidel, mis avaldatakse seoses nende eriprogrammide, tegevuste, ürituste või kampaaniatega.

 • - Võimaldame spetsialistidel luua veebipoe, et aidata neil pakkuda patsientidele optimaalseid teenuseid ja mugavat ligipääsu meie toodetele.

 • - Korruptsiooni tõkestamise ja läbipaistvuse kohustuste täitmiseks.

  - Probleemide jälgimiseks ja neile reageerimiseks ja meie seire ja aruandluse kohustuste täitmiseks, sealhulgas seoses kaebustega toote kohta, tooteohutuse / patsientide ohutuse ja taustakontrollidega.

  - Paremaks arusaamiseks meie toodete ja teenuste mõju kohta spetsialistidele ja nende patsientidele.

Need tegevused on meile vajalikud meie suhete haldamiseks teiega, meie seaduslike kohustuste täitmiseks, mõnel juhul teie nõusoleku alusel, teaduslikel eesmärkidel ja/või meie õiguspäraste äriliste huvide tõttu.

Klientidega suhtlemine

Me kasutame klientide isikuandmeid muu hulgas järgmistel eesmärkidel (lisaks seoses tarbijate ja üldsusega mainitud eesmärkidele):

 • - Teie tehingute sooritamiseks meiega.

 • - Korruptsiooni tõkestamise ja läbipaistvuse kohustuste täitmiseks.

  - Probleemide jälgimiseks ja neile reageerimiseks ja meie seire ja aruandluse kohustuste täitmiseks, sealhulgas seoses kaebustega toote kohta, tooteohutuse / patsientide ohutuse ja taustakontrollidega.

  - Paremaks arusaamiseks meie toodete ja teenuste mõjust spetsialistidele ja nende ravialustele.

 • - Korruptsiooni tõkestamise ja läbipaistvuse kohustuste täitmiseks.

  - Probleemide jälgimiseks ja neile reageerimiseks ja meie seire ja aruandluse kohustuste täitmiseks, sealhulgas seoses kaebustega toote kohta, tooteohutuse / patsientide ohutuse ja taustakontrollidega.

  - Paremaks arusaamiseks meie toodete ja teenuste mõjust spetsialistidele ja nende ravialustele.

Need tegevused on meile vajalikud meie suhete haldamiseks teiega, meie seaduslike kohustuste täitmiseks, mõnel juhul teie nõusoleku alusel ja/või meie õiguspäraste äriliste huvide tõttu.

ISIKUANDMETE AVALDAMINE

Me avaldame isikuandmeid:

- Võite avaldada isikuandmeid teadetetahvlitel, vestlustes, profiili lehekülgedel, blogides ja ülejäänud teenustes, milles saate andmeid ja sisu postitada (sealhulgas meie sotsiaalmeedia lehekülgedel). Pange tähele, et teie nende teenuste kaudu postitatavad või avaldatavad isikuandmed saavad avalikuks ja võivad saada kättesaadavaks teistele kasutajatele ja üldsusele.

- Võite avaldada isikuandmeid ka oma sotsiaalmeedias jagamiste tegevuste kaudu. Oma teenuste konto ühendamisel oma sotsiaalmeedia kontoga võite jagada andmeid oma sotsiaalmeedia konto sõpradega, teiste kasutajatega ja teie sotsiaalmeedia konto pakkujaga. Sellega võite volitada meid hõlbustama seda andmete jagamist ja saate aru, et jagatud andmete kasutamine allub sotsiaalmeedia pakkuja andmekaitsereeglitele.

Muud kasutamis- ja avaldamisviisid

Võime kasutada ja avaldada teie isikuandmeid vajalikul või sobival viisil:

 • Kohaldatavate õigusnormide täitmiseks.
 • Koostööks avaliku sektori ja riigiasutustega.
 • Koostööks õiguskaitseasutustega.
 • Seoses müügi, reorganiseerimise, ühisettevõtte moodustamise või muude majandustehingutega, mille puhul meil on õiguspärane huvi teie isikuandmete avaldamiseks või edastamiseks kolmandale isikule.
 • Muudel seaduslikel põhjustel, nt meie tingimuste täitmise tagamiseks või meie ja/või meie tütar- või sidusettevõtete, teie või teiste isikute õiguste, privaatsuse, ohutuse või vara kaitsmiseks.

Teie isikuandmeid võidakse sel viisil kasutada ja avaldada väljaspool teie elukohariiki.

MUUD ANDMED

“ on ükskõik millised andmed, mis ei võimalda tuvastada teie isikut ega ole otseselt seotud isikuga, keda on võimalik tuvastada:

 • brauseri ja seadme andmed
 • rakenduse kasutamise andmed
 • küpsiste, pikslimärgiste ja muude tehnoloogiate kaudu kogutavad andmed
 • teie poolt esitatavad demograafilised ja muud andmed, mis ei võimalda teie isikut tuvastada
 • andmed, mis on summeeritud viisil, mis ei võimalda enam teie isikut tuvastada

Mõningaid selliseid muid andmeid loetakse mõnes riigis isikuandmeteks. Kui meil on nõutav käsitada muid andmeid kohaldatava õiguse alusel isikuandmetena, kasutame ja avaldame neid eesmärkidel, milleks me kasutame ja avaldame isikuandmeid, nagu käesolevates andmekaitsereeglites kirjeldatud.

Muude andmete kogumine

Meie ja meie teenusepakkujad võime koguda isikuandmeid mitmel viisil, sealhulgas:

 • - Teatavaid andmeid kogutakse enamiku brauserite kaudu või automaatselt teie seadme kaudu, näiteks teie meediumipöörduse juhtimise aadress (MAC-aadress), arvuti tüüp (Windows või Mac), ekraani resolutsioon, operatsioonisüsteemi nimetus ja versioon, seadme tootja ja mudel, keel, veebibrauseri tüüp ja versioon ning kasutatavate teenuste (näiteks rakenduse) nimetus ja versioon.

 • - Kui laadite rakenduse alla ja kasutate seda, võime meie ja meie teenusepakkujad jälgida ja koguda teie seadme numbri põhjal rakenduse kasutamise andmeid, näiteks kuupäeva ja kellaaega, millal rakendus teie seadmes meie serverite poole pöördub, ja millised andmed ja failid on rakendusse alla laaditud.

 • - Küpsised on andmehulgad, mis salvestatakse otse kasutatavasse arvutisse. Küpsised võimaldavad meil koguda andmeid, nagu brauseri tüüp, teenustele kuluv aeg, külastatavad leheküljed, suunavad veebisaidid ja muud liikluse andmed. Lisateavet küpsiste kohta vt meie küpsiste kasutamise reeglitestCookies Policy

  Me ei reageeri praegu brauserite jälgimist keelavatele signaalidele. Kui te ei soovi andmete kogumist küpsiste kaudu, võimaldab enamik brausereid teil automaatselt küpsistest keelduda või valida, kas soovite konkreetselt veebisaidilt konkreetse(te)st küpsis(t)est keelduda või selle või need vastu võtta. Võite tutvuda ka veebisaidiga http://www.allaboutcookies.org.. Kui te aga küpsiseid vastu ei võta, võite täheldada teenuste kasutamisel veidi ebamugavust. Te ei pruugi meilt saada ka reklaame aga muid teie huvidele ja vajadustele vastavaid pakkumisi.

 • - Pikslimärgiseid (ehk veebimajakaid või läbipaistvaid GIF-e) võidakse kasutada muu hulgas teenuste kasutajate (sh e-kirjade saajate) tegevuse jälgimiseks, meie turunduskampaaniate tulemuste mõõtmiseks ja statistiliste andmete kogumiseks teenuste kasutamise ja vastamismäärade kohta.

 • - Kasutame teenust Google Analytics, mis kogub ja analüüsib küpsiste jms tehnoloogiate abil andmeid teenuste kasutamise kohta ja esitab aruandeid tegevuste ja suundumuste kohta. See teenus võib koguda andmeid ka teiste veebisaitide, rakenduste ja veebiressursside kasutamise kohta. Google’i tavade kohta võite lugeda veebisaidilt www.google.com/policies/privacy/?partners/, ja neist loobumiseks võite laadida alla brauseri lisandprogrammi Google Analyticsi teenustest loobumiseks, mis on saadaval aadressilhttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 • - Võime kasutada Flash LSO-sid ja muid tehnoloogiaid muu hulgas andmete kogumiseks ja salvestamiseks teenuste teiepoolse kasutamise kohta. Kui te ei soovi Flash LSO-de salvestamist oma arvutisse, võite kohandada oma Flashi pleieri seadeid Flash LSO-de salvestamise blokeerimiseks, kasutades veebisaidi salvestusseadete paneelis Global Storage Settings Panelsisalduvaid tööriistu. Võite ka külastada üldist salvestusseadete paneeliGlobal Storage Settings Panel ja järgida juhiseid. Pange tähele, et Flash pleieri seadmine Flash LSO-de vastuvõtmist piirama võib vähendada või takistada mõningate Flashi rakenduste funktsioone

 • - Teie interneti teenusepakkuja on määranud teie arvutile IP-aadressi automaatselt. IP-aadress võidakse automaatselt tuvastada ja meie serveri logifailidesse logida alati, kui kasutaja teenuseid kasutab, koos külastuse aja ja külastatava lehekülje või külastatavate lehekülgedega. IP-aadresside kogumine on standardne tava ja paljud veebisaidid, rakendused ja muud teenused teevad seda automaatselt. Me kasutame IP-aadresse näiteks kasutamistasemete arvutamiseks, serveri probleemide diagnoosimiseks ja teenuste haldamiseks. Võime ka tuletada teie IP-aadressi järgi teie ligikaudse asukoha.

 • - Võime koguda teie seadme füüsilise asukoha näiteks satelliidi, mobiiltelefoni masti või Wi-Fi signaalide järgi. Võime kasutada teie seadme füüsilist asukohta teile isikustatud asukohapõhiste teenuste ja sisu pakkumiseks. Mõnel juhul võib teil olla lubatud oma seadme asukoha sellist kasutamist lubada või keelata, kuid kui seda teete, ei pruugi meil olla võimalik teile kohaldatavaid isikustatud teenuseid ja sisu pakkuda.

Muude andmete kasutamis- ja avaldamisviisid

Võime kasutada ja avaldada muid andmeid ükskõik millisel eesmärgil, välja arvatud, kui meil on nõutav kohaldatava õiguse alusel muul viisil toimida. Mõnel juhul võime ühendada isikuandmetega muid andmeid. Sel juhul käsitame ühendatud andmeid isikuandmetena, kuni need on ühendatud.

TURVALISUS

Püüame kasutada isikuandmete kaitsmiseks oma organisatsioonis mõistlikke organisatoorseid, tehnilisi ja haldusalaseid meetmeid. Ühegi andmete edastamise või säilitamise süsteemi turvalisust ei saa kahjuks 100% tagada. Kui teil on põhjust uskuda, et teie suhtlemine meiega ei ole enam turvaline, teavitage meid sellest kohe, võttes ühendust vormi kaudu Tarbijaküsimused.

VALIKUD JA LIGIPÄÄS

Teie valikud teie isikuandmete meiepoolse kasutamise ja avaldamise suhtes.

Võimaldame teile valikuid teie isikuandmete meiepoolse kasutamise ja avaldamise suhtes turunduse eesmärgil.

Võite keelduda:

 • Meilt elektrooniliste teadete saamisest: kui te ei soovi enam meilt turundusalaseid e-kirju, tekste ega SMS-e saada, võite neist keelduda, järgides igas sellises teates sisalduvaid juhiseid või võttes ühendust vormi kaudu Tarbijaküsimuste osakond
 • Meie kutsealaste teenustega seotud turundusalaste teenuste saamisest: kutsealaseid teenuseid ning ei soovi meilt enam turundusalaseid teateid saada, võite neist keelduda, võttes ühendust vormi kaudu Tarbijaküsimuste osakond Esitage oma taotluses oma nimi ja aadress, mille kaudu ühenduse võtmist te enam ei soovi.
 • Teie isikuandmete meiepoolsest meie tütar- või sidusettevõtetega jagamisest nende otsestel turundusalastel eesmärkidel:: kui soovite, et me lõpetaksime edaspidi teie isikuandmete jagamise meie tütar- või sidusettevõtetega nende otsestel turundusalastel eesmärkidel, võite selle jagamise keelata, võttes ühendust vormi kaudu Tarbijaküsimuste osakond.
 • Teie isikuandmete meiepoolsest jagamisest meie äriühinguga mitteseotud kolmandate isikutega nende otsestel turundusalastel eesmärkidel: kui soovite, et me lõpetaksime edaspidi teie isikuandmete jagamise meie äriühinguga mitteseotud kolmandate isikutega nende otsestel turundusalastel eesmärkidel, võite selle jagamise keelata, võttes ühendust vormi kaudu Tarbijaküsimuste osakond.

Püüame teie taotluse(d) rahuldada niipea kui praktiliselt võimalik. Pane tähele, et kui keeldute meilt turundusalaste teadete saamisest, võime saata teile ikkagi tähtsaid haldusalaseid teateid, millest te ei saa keelduda.

Kuidas saate ligipääsu oma isikuandmetele ning neid muuta või kustutada

Kui soovite oma meile varem esitatud isikuandmeid läbi vaadata, parandada, keelata, piirata või kustutada või keelata oma andmete töötlemist või soovite saada oma isikuandmete elektroonilist koopiat nende edastamiseks teisele ettevõttele (kui see õigus andmete ülekantavusele on teile kohaldatava õigusega ette nähtud), võite meiega ühendust võtta vormi kaudu Tarbijaküsimuste osakond.

Teie kaitsmiseks võime rahuldada taotlusi ainult isikuandmete kohta, mis on seotud konkreetse teie poolt kasutatava e-posti aadressiga, millelt oma taotluse saadate, ning meil võib olla vajalik enne taotluse rahuldamist teie isikut tuvastada. Püüame teie taotluse rahuldada niipea kui praktiliselt võimalik.

Pange tähele, et peame säilitama mõningaid andmeid arvestuse eesmärgil ja/või tehingute lõpetamiseks, mida olete enne muutmise või kustutamise taotlemist alustanud (nt kui teete ostu või ühinete kampaaniaga, ei pruugi teil olla võimalik esitatud isikuandmeid muuta või kustutada enne selle ostu lõpetamist või kampaania lõppu), või keeldumistaotluste rahuldamiseks.

SÄILITAMISPERIOOD

Säilitame isikuandmeid seni, kui see on vajalik või lubatud, arvestades nende saamise eesmärki või eesmärke, ja kooskõlas kohalike õigusaktide ja ettevõtte

Meie säilitamisperioodid määratakse kindlaks järgmiste kriteeriumite põhjal:

 • teenuste meie poolt teile osutamise kestus (näiteks kuni teil on meie juures konto või kuni teenuseid kasutate);
 • meie ja teie vaheliste suhete jätkumise kestus;
 • kui peame järgima seadustes ette nähtud kohustust (näiteks teatavate seadustega on meil nõutav säilitada teie tehingute arvestus teatava aja jooksul, enne kui saame need kustutada); ja
 • kui säilitamine on soovitatav meie õiguslikku seisundit arvestades (näiteks kohaldatavate aegumistähtaegade, kohtumenetluste, riiklike uurimiste või regulatiivsete kaalutluste tõttu).

KOLMANDATE ISIKUTE TEENUSED

Neis andmekaitsereeglites ei käsitleta kolmandate isikute, sealhulgas võimalikke teenustes sisalduvate linkide veebisaite või teenuseid opereerivate kolmandate isikute andmekaitse-, andmetöötlus- ega muid tavasid. Lingi lisamine teenustesse ei tähenda lingitud veebisaidi või teenuse meie või meie tütar- või sidusettevõtte poolset heakskiitmist.

Peale selle me ei vastuta teiste organisatsioonide ega muude rakenduste arendajate, rakenduste pakkujate, sotsiaalmeedia platvormide pakkujate, operatsioonisüsteemide pakkujate, Wi-Fi teenuse pakkujate või seadme tootja andmete kogumise, kasutamise, avaldamise või turvalisuse reeglite või tavade eest, sealhulgas seoses isikuandmetega, mida avaldate teistele organisatsioonidele rakenduste või meie sotsiaalmeedia lehekülgede kaudu või nendega seoses.

MEIE REKLAAM

Kasutame kolmandatest isikutest reklaamiettevõtteid kaupade ja teenuste reklaamimiseks, mis võivad teile huvi pakkuda, kui sisenete teenustesse ja teistele veebisaitidele või teistesse veebiteenustesse ja kasutate neid.

Neid reklaame esitatakse selle põhjal, kuidas te sisenete meie teenustesse ja teistele veebisaitidele või teistesse veebiteenustesse ja kasutate neid ükskõik millistes seadmetes, samuti kolmandatelt isikutelt saadavate andmete põhjal. Kolmandatest isikutest reklaamiettevõtted paigaldavad selleks ainulaadse küpsise teie brauserisse või tunnevad selle ära (sealhulgas kasutavad pikslimärgiseid). Nad kasutavad neid tehnoloogiaid koos andmete kogumisega teie veebikasutamise kohta, et teid teie erinevates kasutatavates seadmetes, näiteks mobiiltelefonis ja sülearvutis, ära tunda. Kui soovite selle tegevuse kohta lisateavet ja teavet sellest loobumise kohta lauaarvuti ja mobiilseadmete brauserites, millega neid andmekaitsereegleid loete, külastage aadresse http://optout.aboutads.info/#/ ja http://optout.networkadvertising.org/#/.

ALAEALISED

Kui ei ole teisiti märgitud, ei ole need teenused suunatud alaealistele kohaldatava õiguse tähenduses. Näiteks USA-s on alaealised alla 13-aastased ja EMP-s järgime liikmesriikide seadusi ning me ei kogu alaealistelt isikuandmeid. Kui esitate meile alaealiste isikuandmeid, kinnitate, et teil on selleks vastavad volitused ning saate meie taotluse korral neid volitusi tõendada.


Teie isikuandmeid võidakse säilitada ja töödelda riikides, kus asub meie ettevõtteid või kus kasutame teenusepakkujaid, ning teenuste kasutamisega saate aru, et teie isikuandmeid edastatakse teistesse riikidesse väljaspool teie elukohariiki, ettevõtetele, mille andmekaitsereeglid võivad teie riigis kohaldatavatest erineda.

Euroopa Komisjon on mõne EMP-välise riigi andmekaitse taseme EMP nõudeid arvestades piisavaks tunnistanud (nende riikide täielik nimekiri on esitatud siin.Ülekannete puhul EMP-st riikidesse, mille taset Euroopa Komisjon ei ole piisavaks tunnistanud, oleme kehtestanud teie isikuandmete kaitsmiseks piisavad meetmed, näiteks Euroopa Komisjoni vastuvõetud standardsed lepingutingimused. Nende meetmete koopia saamiseks võite klõpsata

siin

TUNDLIKUD ISIKUANDMED

Kui me ei ole seda spetsiaalselt küsinud, ärge palun saatke meile ega avaldage teenustes ega nende kaudu ega muul viisil tundlikke isikuandmeid (nt sotsiaalkindlustuse numbreid, teavet rassi või rahvuse, poliitiliste veendumuste, usuliste või muude tõekspidamiste kohta, biomeetrilisi või geneetilisi andmeid, teavet varasemate kriminaalkaristuste või ametiühingusse kuuluvuse kohta).

KOLMANDATE ISIKUTE MAKSETEENUSED

Võime kasutada teenuste kaudu maksete töötlemiseks kolmandate isikute makseteenuseid. Kui soovite tasuda teenuse kaudu, kogub isikuandmeid see kolmas isik ja mitte meie, järgides kolmanda isiku andmekaitsereegleid ja mitte käesolevaid andmekaitsereegleid. See kolmanda isiku poolt teie isikuandmete kogumine, kasutamine ja avaldamine ei allu meie kontrollile ja me ei vastuta selle eest.

NENDE ANDMEKAITSEREEGLITE UUENDUSED

Tekst „VIIMATI UUENDATUD“ nende andmekaitsereeglite alguses näitab, millal neid andmekaitsereegleid viimati muudeti. Muudatused jõustuvad muudetud andmekaitsereeglite avaldamisel teenustes. Teenuste teiepoolset kasutamist pärast nende muudatuste tegemist käsitatakse muudetud andmekaitsereeglite teiepoolse aktsepteerimisena.

MEIEGA ÜHENDUSE VÕTMINE

Vastutav töötleja, kes vastutab teie isikuandmete kogumise, kasutamise ja avaldamise eest nende andmekaitsereeglite kohaselt, on esitatud siin

Kui teil on nende andmekaitsereeglite kohta küsimusi, võtke ühendust vormi kauduTarbijaküsimuste osakond või:

Colgate-Palmolive Company

300 Park Avenue
New York, NY 10022
Ameerika Ühendriigid

LISATEAVE EMP KOHTA

Võite esitada kaebuse andmekaitseasutusele oma riigis või piirkonnas, kus kohaldatavate andmekaitsealaste õigusaktide väidetav rikkumine toimus. Andmekaitseasutuste nimekiri on esitatud aadressil http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

Säilitame isikuandmeid seni, kui see on vajalik või lubatud, arvestades nende saamise eesmärki või eesmärke, ja kooskõlas kohalike õigusaktide ja ettevõtte

LISATEAVE EMP-i KOHTA

Võite esitada kaebuse andmekaitseasutusele oma riigis või piirkonnas, kus kohaldatavate andmekaitsealaste õigusaktide väidetav rikkumine toimus. Andmekaitseasutuste loend on esitatud aadressil http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

Teie isikuandmed ja Facebook

Kasutame osana oma teenustest teatavaid Facebooki tooteid analüüsi ja/või reklaami eesmärgil. Need tooted võivad jagada teie isikuandmeid Facebookiga, sealhulgas ettevõtetega Facebook Ireland Limited ja Facebook, Inc. Lisateavet selle kohta, kuidas Facebook neid andmeid kasutab, lugege veebilehtedelt Facebook Custom Audiences Terms (Facebooki sihtrühmade tingimused) ja Facebook Business Tool Terms (Facebooki äritööriistade tingimused). Nende isikuandmete ühine vastutav töötleja on Facebook Ireland Limited. Teavet suhetest ühise vastutava töötlejaga ja ettevõtte Facebook Ireland Limited vastutuse kohta lugege veebilehelt Facebook Controller Addendum (Lisa Facebooki vastutava andmetöötleja kohta). Lisateavet selle kohta, kuidas Facebook töötleb isikuandmeid ja kuidas saate oma õigusi kasutada, vt veebilehel Facebook Ireland’s Data Policy (Facebook Irelandi andmekaitsereeglid). Facebook Ireland Limited kannab isikuandmeid säilitamiseks ja edasiseks töötlemiseks üle Euroopa Majanduspiirkonnast USA ettevõttele Facebook, Inc. Teabe saamiseks selle ülekandmsie kohta lugege veebilehte Facebook EU Data Transfer Addendum (Lisa Facebooki ELi andmete ülekannete kohta).