red-cp-background

VIIMATI UUENDATUD: 11.15.22

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY PRIVAATSUSEESKIRJAD

Colgate-Palmolive Company austab teie privaatsust ning peab suhet teiega väga oluliseks.  Seetõttu käsitleme teie isikuandmeid vastutustundlikult ning soovime, et oleksite kursis sellega, kuidas me teie andmeid kogume, kasutame ja avalikustame.  Nendes privaatsuseeskirjades selgitatakse tavasid seoses andmetega (allpool määratletud), mida kogume järgmiselt:

 • meie hallatavatelt veebisaitidelt, millelt need privaatsuseeskirjad (meie „veebisaidid“) avasite,
 • tarkvararakendustest, mida pakume kasutamiseks arvutites ja mobiilseadmetes või nende kaudu (meie „rakendused“),
 • sotsiaalmeedia lehekülgedelt ja rakendustest, millel on nende privaatsuseeskirjade link (ühise nimetajaga “„sotsiaalmeedia leheküljed“),
 • HTML-vormingus e-kirjadest, mida teile saadame ja milles on nende privaastuseekirjade link, ja
 • veebivälise suhtluse kaudu teiega.

Nendes privaatsuseeskirjades kirjeldatakse ka meetmeid seoses andmetega, mida kogume spetsialistide kohta, näiteks hambaravi- ja veterinaarspetsialistid ning üliõpilased ja tervishoiuspetsialistid („spetsialistid“), eesmärgiga pakkuda neile nende kutsealaseid teenuseid („kutsealased teenused”).

Nendes privaatsuseeskirjades viitame oma veebisaitidele, rakendustele, sotsiaalmeedia lehekülgedele, e-kirjadele, veebivälistele tegevustele ja kutsealastele teenustele ühise nimetajaga „teenused“.

Teavet meie veebiühendusega hambaharja kohta vt meie  veebiühendusega hambaharja privaatsuseekirjadest.


ISIKUANDMED
ISIKUANDMETE KOGUMINE
ISIKUANDMETE KASUTAMINE
SPETSIALISTIDEGA SUHTLEMINE
ISIKUANDMETE AVALDAMINE
MUUD ANDMED
TURVALISUS
VALIKUD JA JUURDEPÄÄS
SÄILITAMISPERIOOD
KOLMANDATE ISIKUTE TEENUSED
MEIE REKLAAM
ALAEALISED
JURISDIKTSIOON JA ANDMETE PIIRIÜLENE EDASTAMINE
DELIKAATSED ISIKUANDMED
KOLMANDATE ISIKUTE MAKSETEENUSED
PRIVAATSUSEESKIRJADE UUENDUSED
MEIEGA ÜHENDUSE VÕTMINE
LISATEAVE EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNAS ("EMÜ") ELAVATELE ISIKUTELE


ISIKUANDMED

Isikuandmed” on andmed, mis võimaldavad tuvastada teie isiku või on seotud isikuga, keda on võimalik tuvastada.

Isikuandmed on:

●      nimi

●      postiaadress (sh arveldus- ja tarneaadress)

●      telefoninumber

●      e-posti aadress*

●      krediit- ja deebetkaardinumber

●      profiilipilt või teie muud fotod

●      sotsiaalmeedia konto tunnus

●      teid puudutavad kõrvaltoimeteave

●      muu teave, nagu vanus, riik või teie lemmikloomade nimed, kui need on teiega seotud

●      teie huvid (nagu teemad, mille kohta päringuid esitate või muul viisil huvi üles näitate)

Isikuandmete kogumine

Meie ettevõte ja meie teenusepakkujad koguvad isikuandmeid mitmel viisil, sh järgmiselt.  

●      Teenuste kaudu

−       Kogume isikuandmeid teenuste kaudu, näiteks kui registreerute uudiskirja tellimiseks, registreerite konto, loote profiili või sooritate ostu.

●      Veebiväliselt

−       Kogume teie isikuandmeid veebiväliselt, näiteks:

o   kui esitate tellimuse telefoni teel, võtate ühendust tarbijaküsimuste osakonnaga või muul viisil;

o   kui külastate meie boksi messil või meie ettevõtet;

o   kui osalete meie programmides või tegevustes või esitate andmeid valdkonnaüritustel;

o   kui osalete veebivälistes loosimistes või kampaaniates;

o   kui teie või keegi teie nimel teatab mõne meie toote kõrvaltoimest.

●      Muudest allikatest

−       Saame teie isikuandmeid muudest allikatest, näiteks:

o   avalikest andmebaasidest ja allikatest;

o   andmetöötlusettevõtetelt;

o   ühisturunduspartneritelt;

o   kolmandatelt isikutelt, kes teatavad meile toote kõrvaltoimetest.

−       Kui ühendate oma sotsiaalmeedia konto ükskõik millise meie pakutava kontoga, jagate oma sotsiaalmeedia kontolt meiega teatud isikuandmeid, nagu nimi, e-posti aadress, fotod, sotsiaalmeedia kontaktide loend ja ja muud andmed, millele võime juurde pääseda (või millele annate juurdepääsu), kui ühendate oma sotsiaalmeedia konto ükskõik millise meie pakutava kontoga.

Paljudel juhtudel on meil vaja koguda isikuandmeid teile soovitud teenuste pakkumiseks. Kui te meile isikuandmeid ei esita, võib juhtuda, et me ei saa teile neid teenuseid pakkuda. Kui avaldate meile või meie teenusepakkujatele seoses teenustega teiste isikutega seotud isikuandmeid, kinnitate, et teil on volitus seda teha ning õigus lubada meil neid isikuandmeid privaatsuseeskirjade kohaselt kasutada.

Isikuandmete kasutamine

Meie ettevõte ja meie teenusepakkujad kasutavad isikuandmeid seaduslikel ärieesmärkidel, kui suhtleme tarbijate, avalikkuse, spetsialistide ja oma klientidega.

Suhtlemine tarbijate ja avalikkusega

Kasutame isikuandmeid tarbijate ja avalikkusega suhtlemisel muu hulgas järgmistel eesmärkidel.

●      Teenuste pakkumine ja taotluste täitmine.

−       Teenuste pakkumiseks teile, näiteks juurdepääsu andmiseks kontole, mille meie juures avasite.

−       Teie päringutele vastamiseks ja tellimuste täitmiseks, kui võtate meiega ühendust veebis kontaktvormi abil, telefoni kaudu või muul viisil, näiteks kui saadate meile küsimusi, ettepanekuid, kiitusi või kaebusi.

o   Kui soovite jagada isiklikku teavet näiteks oma naha või suuõõne tervise kohta, kasutame seda teavet kooskõlas reeglitega, mille oleme sel ajal avaldanud, ja teie nõusolekul.

−       Haldusteabe, nagu meie nõuete, tingimuste ja eeskirjade muudatuste saatmiseks teile.

−       Teil teisele isikule teadete saatmise võimaldamiseks suunamiste või funktsiooni „Saada sõbrale“ kaudu.

−       Sotsiaalse jagamise funktsiooni lihtsustamiseks, kui otsustate selle funktsiooni valida.

−       Teile klienditeeninduse pakkumiseks.

●      Tooteteabe ja/või muude turundusmaterjalide pakkumiseks teile.

−       Meie teenuste ja toodete teabega turunduslike e-kirjade ja meie muude uudiste saatmiseks teile.

●      Isikuandmete analüüs ettevõtte aruandluse eesmärgil ja isikupärastatud teenuste pakkumine.

−       Teie eelistuste analüüsimiseks ja prognoosimiseks, et koostada suundumuste koondaruandeid meie digitaalsisu kasutamise kohta.

−       Teie paremaks mõistmiseks, et saaksime teiega suhtlemist isikupärastada ning teile huvipõhist teavet ja/või huvipõhiseid pakkumisi esitada.

−       Teie eelistuste paremaks mõistmiseks, et saaksime oma teenuste kaudu edastada sisu, mis on meie arvates teile asjakohane ja huvipakkuv.

●      Osalemise võimaldamine loosimistes, võistlustel või muudes kampaaniates.

−       Võime pakkuda teile võimalust osaleda loteriides, võistlustes või muudes kampaaniates.  

−       Mõnedel kampaaniatel on lisareeglid teie isikuandmete kasutamise ja avaldamise kohta.

●      Osalemise võimaldamine programmis Colgate Bright Smiles, Bright Futures®.

−       Programmi haldamiseks.

−       Näidiste õige kasutamise tagamiseks.

●      Isikuandmete koondamine ja/või anonüümseks muutmine.

−       Võime isikuandmeid koondada ja/või anonüümseks muuta nii, et neid ei saa enam isikuandmeteks lugeda. Selleks genereerime endale kasutamiseks muid andmeid, mida võime kasutada ja avaldada ükskõik millisel eesmärgil.

●      Oma ärieesmärkide täitmine.

−       Auditite tegemiseks, et kontrollida, kas meie sisekord toimib ette nähtud viisil ning kas see vastab juriidilistele, regulatiivsetele ja lepingulistele nõuetele.

−       Pettuste tuvastamiseks ja turvalisuse jälgimiseks, näiteks küberrünnakute ja identiteedivarguste toimepaneku katsete tuvastamiseks ja takistamiseks.

−       Uute toodete ja teenuste arendamiseks.

−       Praegiuste toodete ja teenuste täiustamiseks, parandamiseks ja muutmiseks.

−       Meie toodete kõrvaltoimete aruandluse haldamiseks ja esitamiseks.

−       Kasutussuundumuste kindlakstegemiseks, näiteks kasutajate jaoks kõige huvitavamate teenuste osade väljaselgitamiseks.

−       Meie reklaamikampaaniate tõhususe kindlakstegemiseks, et saaksime kampaaniaid oma kasutajate huvide järgi kohandada. 

−       Äritegevuste käitamiseks ja laiendamiseks.

Need tegevused on meile vajalikud meie suhete haldamiseks teiega, meie seaduslike kohustuste täitmiseks, mõnel juhul teie nõusoleku alusel ja/või meie õiguspäraste äriliste huvide tõttu.

Suhtlemine spetsialistidega

Meie ettevõte ja meie teenusepakkujad koguvad ja kasutavad ka spetsialistidega seotud teavet.

See teave hõlmab muu hulgas järgmist.

●      Teie eelistatud keel

●      Senine kutsetegevus ja hariduskäik

●      Veebipoe konto number ja kasutajatunnus

●      Teie litsentside, erialade, kuuluvuste, publikatsioonide, tunnistuste ja muude saavutuste andmed

●      Meie toodete teiepoolse kasutamise ja ostmise, meiega suhtlemise ja teie ravialustele osutatavate teenuste teave

Kasutame spetsialistide isikuandmeid muu hulgas järgmistel eesmärkidel (peale jaotises Tarbijad ja avalikkus esitatud eesmärkide).

●             Meie kutsealaste teenustega seotud taotluste täitmine.

−       Teenuste eest tasumiseks või kulude hüvitamiseks.

−       Abistamiseks teie ettvõtte või konverentsidega seotud reiside planeerimisel.

−       Teile teie tellitud toodete ja näidiste pakkumiseks.

−       Spetsialistide väljaselgitamiseks ja kaasamiseks teaduslike ekspertide või kutseala juhtidena.

−       Meie suhet spetsialistidega reguleerivate lepingutingimuste täitmise tagamiseks.

●             Spetsialistide kaasamine

−       Teiega suhtlemiseks teie erialaste eriteadmiste ja arvamuste põhjal digitaalselt või muul viisil.

−       Teie kaasamiseks spetsialistide programmidesse/paneelidesse.

−       Teie erialaste teadmiste väljaselgitamiseks näiteks küsitlustes meie või meie sidusettevõtte toodete või teenuste kohta.

−       Koostöö tegemiseks ürituste, publikatsioonide või nõustamiskoosolekute raames.

−       Teie arvamuste teadasaamiseks meie, meie sidusettevõtte või äripartneri reklaamitavate toodete ja teenuste kohta nende arendamiseks ja täiustamiseks.                       

●             Spetsialistidele osalemise võimaldamine eriprogrammides, -üritustel või -kampaaniates.

−       Sellistel juhtudel võime kasutada spetsialistide isikuandmeid muul viisil, nagu nende avaldamine eriprogrammide, -ürituste või -kampaaniate raames.  

●      Spetsialistidele veebipoe loomise võimaldamine.

−       Võimaldame spetsialistidel luua veebipoe, et nad saaksid pakkuda optimaalseid patsienditeenuseid ning mugavat juurdepääsu meie toodetele.  

●      Meie ärieesmärkide täitmine.

−       Korruptsiooni tõkestamise ja läbipaistvuse kohustuste täitmiseks.

−       Probleemide jälgimiseks ja neile reageerimiseks ning meie seire ja aruandluse kohustuste täitmiseks, sh seoses kaebustega toote kohta, tooteohutuse / patsientide ohutuse ja taustakontrollidega.

−       Et mõista paremini toodete ja teenuste mõju spetsialistidele ja nende ravialustele.

Need tegevused on meile vajalikud suhete haldamiseks teiega, meie seaduslike kohustuste täitmiseks, mõnel juhul teie nõusoleku alusel, teaduslikel eesmärkidel ja/või meie õiguspäraste ärihuvide tõttu.

Klientidega suhtlemine

Kasutame klientide isikuandmeid järgmistel eesmärkidel (peale jaotises Tarbijad ja avalikkus esitatud eesmärkide).

●      Teenuste pakkumine ja taotluste täitmine.

−       Tehingute tegemiseks teiega.

●      Ärieesmärkide täitmine.

−       Korruptsiooni tõkestamise ja läbipaistvuse kohustuste täitmiseks.

−       Probleemide jälgimiseks ja neile reageerimiseks ja meie seire ja aruandluse kohustuste täitmiseks, sh seoses kaebustega toote kohta, tooteohutuse / patsientide ohutuse ja taustakontrollidega.

−       Et mõista paremini toodete ja teenuste mõju spetsialistidele ja nende ravialustele.

●      Ärieesmärkide täitmine.

−       Korruptsiooni tõkestamise ja läbipaistvuskohustuste täitmiseks.

−       Probleemide jälgimiseks ja neile reageerimiseks ning meie seire- ja aruandluskohustuste täitmiseks, sh seoses kaebustega toote kohta, tooteohutuse / patsientide ohutuse ja taustakontrollidega.

−       Et mõista paremini toodete ja teenuste mõju spetsialistidele ja nende ravialustele.

Need tegevused on meile vajalikud meie suhete haldamiseks teiega, meie seaduslike kohustuste täitmiseks, mõnel juhul teie nõusoleku alusel ja/või meie õiguspäraste äriliste huvide tõttu.

Isikuandmete avaldamine  

Avaldame isikuandmeid järgmistele üksustele.  

●      Oma tütar- ja sidusettevõtetele nendes privaatsuseeskirjades nimetatud eesmärkidel.

−      Meie sidus- ja tütarettevõtete loend koos asukohtadega on esitatud siin here

−       Teie edastatavate ja kasutavate isikuandmete eest vastutab Colgate-Palmolive'i tütar- ja sidusettevõte, kes on teie isikuandmeid kogunud.

●      Meie kolmandatest isikutest teenusepakkujatele, et hõlbustada meile suunatud teenuste osutamist.

−       Pakutavad teenused võivad olla järgmised: veebisaitide hostimine, andmeanalüüsid, maksete töötlemine, tellimuste täitmine, infotehnoloogia ja sellega seotud infrastruktuuri pakkumine, klienditeenindus, e-kirjade edastamine, auditeerimine ja muud teenused.

●      Kolmandatele isikutele, et nad saaksid saata teile turundusteateid vastavalt teie valikutele.

●      Loosimiste, võistluste jms kampaaniate kolmandatest isikutest sponsoritele vastavalt teie valikutele.

●      Seoses meie kutsealaste teenuste pakkumisega teistele ettevõtetele, kellega teeme konkreetsete toodete või teenuste osas koostööd.

−       Need võivad olla muu hulgas meie kampaaniapartnerid toodete puhul, mida me ühiselt arendame ja/või turundame.

Nende teenuste kasutamisel võite samuti isikuandmete avaldamise valida.

−       Võite isikuandmeid avaldada teadetetahvlitel, vestlustes, profiililehtedel, blogides ja muudes teenustes, kus saab andmeid ja sisu postitada (sh meie sotsiaalmeedia leheküljed). Pidage meeles, et kõik nende teenuste kaudu postitatavad või avaldatavad isikuandmed avalikustatakse ning need võivad olla teistele kasutajatele ja üldsusele kättesaadavad.

−       Võite isikuandmeid avaldada ka oma sotsiaalmeedias jagamiste kaudu. Oma teenuste konto ühendamisel oma sotsiaalmeedia kontoga võite jagada andmeid oma sotsiaalmeedia kontoga seotud sõpradega, teiste kasutajatega ning oma sotsiaalmeedia konto pakkujaga. Selle ühenduse loomisel lubate meil andmete jagamist lihtsustada ning mõistate, et jagatud andmete kasutamist reguleerivad sotsiaalmeediakanali pakkuja privaatsuseeskirjad.

Muud kasutamis- ja avaldamisviisid

Võime kasutada ja avaldada teie isikuandmeid vajalikul või sobival viisil ka järgmistel eesmärkidel.

●      Kohaldatavate seaduste ja õigusnormide järgimiseks.

●      Koostööks avaliku sektori ja riigiasutustega.

●      Koostööks õiguskaitseasutustega.

●      Seoses müügi, reorganiseerimise, ühisettevõtte moodustamise või muude äritehingutega,, mille puhul meil on õiguspärane huvi teie isikuandmete avaldamiseks või edastamiseks kolmandale isikule.

●      Muudel juriidilistel põhjustel, nagu meie tingimuste täitmise tagamiseks või meie ja/või meie tütar- või sidusettevõtete, teie või teiste isikute õiguste, privaatsuse, ohutuse või vara kaitsmiseks.

Teie isikuandmeid võidakse sel viisil kasutada ja avaldada väljaspool teie elukohariiki.

MUUD ANDMED

 „Muud andmed“ on ükskõik millised andmed, mis ei võimalda tuvastada teie isikut ega ole otseselt seotud isikuga, keda on võimalik tuvastada:

●     brauseri- ja seadmeandmed

●     rakenduste kasutamise andmed

●     küpsiste, pikslimärgiste ja muude tehnoloogiate kaudu kogutavad andmed

●     demograafilised ja muud teie esitatud andmed, mis ei avalda teie tõelist identiteeti

●     teie esitatavad demograafilised ja muud andmed, mis ei võimalda teie isikut tuvastada

Teatud riikides võidakse isikuandmeteks lugeda ka muid andmeid. Kui kehtiv seadus nõuab, et peame ka muid andmeid isikuandmetena käsitlema, siis kasutame ja avaldame neid isikuandmete kasutamise ja avaldamisega samadel eesmärkidel, mis on esitatud nendes privaatsuseeskirjades.

Muude andmete kogumine

Meie ettevõte ja meie teenusepakkujad võivad koguda muid andmeid mitmel viisil, sh järgmistel viisidel.  

●      Teie brauseri või seadme kaudu

●      Teatud andmeid kogub enamik brausereid või kogutakse neid automaatselt teie seadme kaudu, nagu MAC-aadress, arvuti tüüp (Windows või Mac), ekraani eraldusvõime, operatsioonisüsteemi nimetus ja versioon, seadme tootja ja mudel, keel, Interneti-brauseri tüüp ja versioon ning teie kasutatava teenuse (nt rakendus) nimi ja versioon.  

●      Rakenduse kasutuse kaudu

●      Kui laadite rakenduse alla ja kasutate seda, võime koos teenusepakkujatega jälgida ja koguda rakenduse kasutusandmeid, nagu kuupäev ja kellaaeg, millal teie seadmes olev rakendus meie teenustesse siseneb, ning mis andmeid ja faile on rakendusse alla laaditud. Teeme selle kindlaks teie seadme numbri alusel.

●      Küpsiste kasutamise kaudu

●      Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse otse arvutisse, mida kasutate. Küpsiste abil saame koguda selliseid andmeid nagu brauseri tüüp, teenustes viibitud aeg, külastatud leheküljed, veebisaidid, kust on praegusele saidile sisenetud, ja muud liiklusandmed. Lisateavet küpsiste kohta leiate küpsiste eeskirjadest.

Me ei reageeri praegu brauserite jälgimist keelavatele signaalidele. Kui te ei soovi, et küpsiste kaudu andmeid kogutakse, saate küpsistest automaatselt loobuda (seda võimalust pakuvad peaaegu kõik brauserid). Samuti võidakse teatud veebisaitidel pakkuda valikut, kas teatud küpsisest (või küpsistest) loobuda või sellega (nendega) nõustuda. Lisateavet leiate aadressil http://www.allaboutcookies.org.  Kui te siiski küpsiste kasutamisega ei nõustu, ei pruugi teenuste kasutamine nii mugav olla. Samuti ei pruugi te saada oma huvidest ja vajadustest lähtuvaid reklaame ja muid pakkumisi.

●      Pikslimärgiste jamuude taoliste tehnoloogiate kasutamise kaudu

●      Pikslimärgiseid (ehk veebimajakaid või läbipaistvaid GIF-e) võidakse kasutada muu hulgas teenuste kasutajate (sh e-kirjade saajate) tegevuse jälgimiseks, meie turunduskampaaniate tulemuste mõõtmiseks ja statistiliste andmete kogumiseks teenuste kasutamise ja vastamismäärade kohta.  

●      Analüüsiteenused

●      Kasutame teenust Google Analytics, mis kogub ja analüüsib küpsiste jms tehnoloogiate abil andmeid teenuste kasutamise kohta ning esitab aruandeid tegevuste ja suundumuste kohta. See teenus võib koguda andmeid ka teiste veebisaitide, rakenduste ja veebiressursside kasutamise kohta. Google’i tavade kohta saate lugeda veebisaidilt www.google.com/policies/privacy/partners/, ja neist loobumiseks saate laadida alla brauseri pistikprogrammi Google Analyticsi teenustest loobumiseks, mis on saadaval aadressil https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

●      Adobe Flash tehnoloogia (sh Flashi kohalikud jagatud objektid („Flash LSO-d“)) jms tehnoloogiate kaudu

●      Võime kasutada Flash LSO-sid ja muid tehnoloogiaid muu hulgas andmete kogumiseks ja salvestamiseks teenuste teiepoolse kasutamise kohta. Kui te ei soovi Flash LSO-de salvestamist oma arvutisse, võite kohandada oma Flashi pleieri seadeid Flash LSO-de salvestamise blokeerimiseks, kasutades veebisaidi salvestusseadete paneelis Website Storage Settings Panel.  sisalduvaid tööriistu. Võite ka järgida üldisel salvestusseadete paneelil Global Storage Settings Panel esitatud juhiseid. Pange tähele, et Flashi pleieri seadmine Flash LSO-de vastuvõtmist piirama võib vähendada või takistada mõningate Flashi rakenduste toimimist.  

●      IP-aadressi kaudu

●      Teie Interneti-teenusepakkuja on määranud teie arvutile IP-aadressi automaatselt. IP-aadress võidakse automaatselt tuvastada ja meie serveri logifailidesse logida alati, kui kasutaja teenuseid kasutab, koos külastuse aja ja külastatava lehekülje või külastatavate lehekülgedega. IP-aadresside kogumine on standardne tava ja paljud veebisaidid, rakendused ja muud teenused teevad seda automaatselt. Kasutame IP-aadresse näiteks kasutamistasemete arvutamiseks, serveri probleemide diagnoosimiseks ja teenuste haldamiseks. Võime ka tuletada teie IP-aadressi järgi teie ligikaudse asukoha.

●      Füüsilise asukoha järgi

●      Võime koguda teie seadme füüsilise asukoha andmeid näiteks satelliidi, mobiiltelefoni masti või Wi-Fi signaalide järgi. Teie seadme füüsilist asukohta võime kasutada teile isikustatud asukohapõhiste teenuste ja sisu pakkumiseks. Teatud juhtudel võib teil olla võimalik oma seadme asukoha sellist kasutamist lubada või keelata, kuid kui seda teete, ei pruugi meil olla võimalik teile isikupärastatuid teenuseid ja sisu pakkuda.

Muude andmete kasutamis- ja avaldamisviisid

Võime kasutada ja avaldada muid andmeid ükskõik millisel eesmärgil, välja arvatud siis, kui peame kohaldatava seaduse alusel muul viisil toimima.  Teatud juhtudel võime muid andmeid isikuandmetega ühendada.  Sel juhul käsitame ühendatud andmeid isikuandmetena seni, kuni need on ühendatud.

TURVALISUS

Meie eesmärk on isikuandmeid oma organisatsioonis mõistlike organisatoorsete, tehniliste ja haldusmeetmetega kaitsta. Ühegi andmete edastamise või säilitamise süsteemi turvalisust ei saa kahjuks 100% tagada. Kui teil on põhjust uskuda, et teie suhtlemine meiega ei ole enam turvaline, teavitage meid sellest kohe, võttes ühendust vormi „Tarbijaküsimuste osakond“ kaudu.

VALIKUD JA JUURDEPÄÄS

Teie valikud teie isikuandmete meiepoolse kasutamise ja avaldamise suhtes.

Võimaldame teile valikuid teie isikuandmete meiepoolse kasutamise ja avaldamise suhtes turunduse eesmärgil.  

Võite keelduda:  

 • meilt elektrooniliste teadete saamisest: kui te ei soovi enam meilt turundusalaseid e-kirju, tekste ega SMS-e saada, võite neist keeldumiseks järgida igas sellises teates olevaid juhiseid või võtta ühendust vormi „Tarbijaküsimuste osakond" kaudu.

 • meie kutsealaste teenustega seotud turundusteadete saamisest: kui kasutate meie kutsealaseid teenuseid ning ei soovi meilt enam turundusteateid saada, võite nendest keeldumiseks võtta ühendust vormi "Tarbijaküsimuste osakond" kaudu. Esitage taotluses oma nimi ja aadress, mille kaudu ühenduse võtmist te enam ei soovi;

 • oma isikuandmete meiepoolsest jagamisest meie tütar- või sidusettevõtetega nende otseturunduseesmärkidel: kui soovite, et me enam edaspidi teie isikuandmeid oma tütar- või sidusettevõtetega nende otseturunduseesmärkidel ei jagaks, võite selle keelamiseks võttes ühendust vormi „Tarbijaküsimuste osakond" kaudu.

 • oma isikuandmete meiepoolsest jagamisest meie äriühinguga mitteseotud kolmandate isikutega nende otseturunduseesmärkidel: kui soovite, et me enam edaspidi teie isikuandmeid oma äriühinguga mitteseotud kolmandate isikutega nende otseturunduseesmärkidel ei jagaks, võite selle keelamiseks võttes ühendust vormi „Tarbijaküsimuste osakond" kaudu.
   

Üritame teie taotluse(d) rahuldada niipea kui praktiliselt võimalik.  Kui loobute meilt turundusateadete saamisest, võime saata teile ikkagi tähtsaid haldusalaseid teateid, millest te ei saa loobuda.

Juurdepääsu saamine isikuandmetele ning nende muutmine ja kustutamine  

Kui soovite meile varem esitatud isikuandmeid läbi vaadata, parandada, uuendada, keelata, piirata või kustutada või keelata oma andmete töötlemise või soovite saada oma isikuandmete elektroonilist koopiat nende edastamiseks teisele ettevõttele (kui see õigus andmete ülekantavusele on teile kohaldatava õigusega ette nähtud), võite meiega ühendust võtta vormi „Tarbijaküsimuste osakond“. kaudu. Vastame teie taotlusele kohaldatava seaduse kohaselt.

Teie kaitsmise huvides võime täita taotlusi ainult seoses isikuandmetega, mis on seotud konkreetse e-posti aadressiga, millelt oma taotluse saadate, ning enne taotluse täitmist peame võib-olla teie isiku tuvastama.  Üritame teie taotluse täita niipea kui praktiliselt võimalik.  

Teatud andmeid peame säilitama arvepidamise eesmärgil ja/või tehingute lõpetamiseks, mida olete enne muutmise või kustutamise taotlemist alustanud (nt kui teete ostu või ühinete kampaaniaga, ei pruugi teil olla võimalik esitatud isikuandmeid muuta või kustutada enne selle ostu lõpetamist või kampaania lõppu), või keeldumistaotluste täitmiseks.  

SÄILITAMISPERIOOD

Säilitame isikuandmeid seni, kui see on vajalik või lubatud, arvestades nende saamise eesmärki või eesmärke, ja kooskõlas kohaldatavate seaduste ja ettevõtte eeskirjadega. . 

Säilitamisperioodid määratakse järgmiste kriteeriumide põhjal.  

●      teenuste meie poolt teile osutamise kestus (näiteks kuni teil on meie juures konto või kuni teenuseid kasutate);

●      meie kahepoolsete suhete kestus;

●      kui peame järgima seadustes ette nähtud kohustust (näiteks teatud seaduste alusel peame oma tehingute andmed teatava aja jooksul säilitama, seejärel saame need kustutada; ja  

●      kui säilitamine on soovitatav meie õiguslikku seisundit arvestades (näiteks kohaldatavate aegumistähtaegade, kohtumenetluste, riiklike uurimiste või regulatiivsete kaalutluste tõttu).  

KOLMANDATE ISIKUTE TEENUSED

Nendes privaatsuseeskirjades ei käsitleta kolmandate isikute andmekaitse-, andmetöötlus- ega muid tavasid ning me ei vastuta nende tavade eest. See kehtib ka nende kolmandate isikute kohta, kes käitavad meie teenustega lingitud veebisaite ja teenuseid.  Lingi lisamine teenustesse ei tähenda, et meie või meie tütar- või sidusettevõte on lingitud veebisaidi või teenuse heaks kiitnud.

Me ei vastuta ka teiste organisatsioonide ega muude rakenduste arendajate, rakenduste pakkujate, sotsiaalmeedia platvormide pakkujate, operatsioonisüsteemide pakkujate, Wi-Fi-teenuse pakkujate või seadme tootja andmete kogumise, kasutamise, avaldamise või turbe-eeskirjade või -tavade eest, sealhulgas seoses isikuandmetega, mida avaldate teistele organisatsioonidele rakenduste või meie sotsiaalmeedia lehekülgede kaudu või nendega seoses.

MEIE REKLAAM

Kasutame kolmandatest isikutest reklaamiettevõtteid kaupade ja teenuste reklaamimiseks, mis võivad teile huvi pakkuda, kui sisenete teenustesse ja teistele veebisaitidele või teistesse veebiteenustesse ning kasutate neid.

Neid reklaame esitatakse selle põhjal, kuidas te sisenete meie teenustesse ja teistele veebisaitidele või teistesse veebiteenustesse ja kasutate neid ükskõik millistes seadmetes. Samuti tuginetakse kolmandatelt isikutelt saadavatele andmetele. Kolmandatest isikutest reklaamiettevõtted paigaldavad selleks ainulaadse küpsise teie brauserisse või tunnevad selle ära (sealhulgas kasutavad pikslimärgiseid). Nad kasutavad neid tehnoloogiaid koos andmete kogumisega teie veebikasutuse kohta, et teid eri seadmetes, näiteks mobiiltelefonis ja sülearvutis, ära tunda. Kui soovite selle tegevuse kohta lisateavet ja soovite ka teada, kuidas sellest loobuda lauaarvuti ja mobiilseadmete brauserites, milles neid privaatsuseeskirju loete, minge aadressidele http://optout.aboutads.info/#/ ja http://optout.networkadvertising.org/#/

ALAEALISED

Kui ei ole teisiti märgitud, ei ole need teenused kohaldatava seaduse kohaselt suunatud alaealistelele.  Näiteks USA-s on alaealised alla 13-aastased ja EMP-s järgime liikmesriikide seadusi ning me ei kogu alaealistelt isikuandmeid.  Kui esitate meile alaealiste isikuandmeid, siis kinnitate, et teil on selleks vastavad volitused ning saate meie taotluse korral neid volitusi tõendada.

JURISDIKTSIOON JA ANDMETE PIIRIÜLENE EDASTAMINE

Teie isikuandmeid võidakse talletada ja töödelda riikides, kus asub meie ettevõtteid või kus kasutame teenusepakkujaid, ning teenuste kasutamisel mõistate, et teie isikuandmeid edastatakse teistesse väljaspool teie elukohariiki asuvatesse riikidesse, ettevõtetele, mille andmekaitsereeglid võivad erineda teie riigis kohaldatavatest.  Teatud asjaoludel võib nende riikide kohtutel, õiguskaitseasutustel, reguleerivatel ametiasutustel või julgeolekuasutustel olla õigus saada juurdepääs teie isikuandmetele.

Euroopa Komisjon on mõne EMP-välise riigi andmekaitse taseme EMP-i nõudeid arvestades piisavaks tunnistanud (nende riikide täielik nimekiri on esitatud siin.  Andmete edastamise puhul EMP-st riikidesse, mille taset Euroopa Komisjon ei ole piisavaks tunnistanud, oleme kehtestanud teie isikuandmete kaitsmiseks piisavad meetmed, näiteks Euroopa Komisjoni vastuvõetud standardsed lepingutingimused. Nende meetmete koopia saamiseks võite klõpsata siin.

DELIKAATSED ISIKUANDMED

Kui me ei ole seda spetsiaalselt küsinud, siis ärge saatke meile ega avaldage teenustes ega nende kaudu ega muul viisil delikaatseid isikuandmeid (nt sotsiaalkindlustuse numbrid, rassi või rahvuse, poliitiliste veendumuste, usuliste või muude tõekspidamiste teave, biomeetrilised või geneetilised andmeid, varasemate kriminaalkaristuste või ametiühingusse kuuluvuse teave).

KOLMANDATE ISIKUTE MAKSETEENUSED

Võime kasutada teenuste kaudu maksete töötlemiseks kolmandate isikute makseteenuseid.  Kui soovite tasuda teenuse kaudu, siis ei kogu isikuandmeid meie, vaid see kolmas isik, järgides oma privaatsuseeskirju, mitte käesolevaid privaatsuseeskirju.  Meie ei halda sellist kolmanda isiku poolset isikuandmete kogumist, kasutamist ja avaldamist ning me ei vastuta selle eest.

NENDE PRIVAATSUSEESKIRJADE UUENDUSED

Tekst “„VIIMATI UUENDATUD“” nende privaatsuseekirjade alguses näitab, millal neid privaatsuseeskirju viimati muudeti. Muudatused jõustuvad muudetud privaatsuseekirjade avaldamisel teenustes. Kui kasutate teenuseid pärast nende muudatuste tegemist, käsitletakse seda teie nõustumisena muudetud privaatsuseekirjadega. 

MEIEGA ÜHENDUSE VÕTMINE

Vastutav here töötleja, kes vastutab teie isikuandmete kogumise, kasutamise ja avaldamise eest nende privaatsuseeskirjade kohaselt, on esitatud siin.  

Kui teil on nende privaatsuseeskirjade kohta küsimusi, võtke ühendust vormi „Tarbijaküsimuste osakond“ kaudu või: or:

Colgate-Palmolive Company

300 Park Avenue

New York, NY 10022

Ameerika Ühendriigid

LISATEAVE EMP-i KOHTA

Võite esitada kaebuse andmekaitseasutusele oma riigis või piirkonnas, kus kohaldatavate andmekaitsealaste õigusaktide väidetav rikkumine toimus. Andmekaitseasutuste loend on esitatud aadressil http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

Teie isikuandmed ja Facebook 

Kasutame osana oma teenustest teatavaid Facebooki tooteid analüüsi ja/või reklaami eesmärgil.  Need tooted võivad jagada teie isikuandmeid Facebookiga, sealhulgas ettevõtetega Facebook Ireland Limited ja Facebook, Inc. Lisateavet selle kohta, kuidas Facebook neid andmeid kasutab, lugege veebilehtedelt Facebook Custom Audiences Terms (Facebooki sihtrühmade tingimused) ja Facebook Business Tool Terms (Facebooki äritööriistade tingimused). Nende isikuandmete ühine vastutav töötleja on Facebook Ireland Limited.  Teavet suhetest ühise vastutava töötlejaga ja ettevõtte Facebook Ireland Limited vastutuse kohta lugege veebilehelt Facebook Controller Addendum (Lisa Facebooki vastutava andmetöötleja kohta).  Lisateavet selle kohta, kuidas Facebook töötleb isikuandmeid ja kuidas saate oma õigusi kasutada, vt veebilehel Facebook Ireland’s Data Policy (Facebook Irelandi andmekaitsereeglid).  Facebook Ireland Limited kannab isikuandmeid säilitamiseks ja edasiseks töötlemiseks üle Euroopa Majanduspiirkonnast USA ettevõttele Facebook, Inc.  Teabe saamiseks selle ülekandmsie kohta lugege veebilehte Facebook EU Data Transfer Addendum (Lisa Facebooki ELi andmete ülekannete kohta).