red-cp-background
Tutvustame Colgate; i esimest ringlussevõetavat hambapastatuubi
How to recycle


Kuidas taaskasutada?

Kuidas hambapastatuubi ringlusse suunata? Kas pean hambapastajääkide eemaldamiseks tuubi lahti lõikama või seda loputama?

LOE EDASI

How to recycle

Millest on hambapastatuub valmistatud?

Hambapastatuub on toodetud peamiselt HDPE materjalist (kõrgtihedusega polüetüleen) ehk #2 plastmaterjalist. Kork on toodetud polüpropüleenist ehk #5 plastmaterjalist

LOE EDASI

How to recycle

Miks me otsustasime oma hambapastatuubi tehnoloogiat teistega jagada?

Käesolev projekt ei keskendu vaid meie ettevõttele, vaid see on osa millestki suuremast. Oma tehnoloogiat jagades suudame loodetavasti algatada ülemaailmse muutuse ringlussevõetavate hambapastatuubide suunas. Meie unistus on see, et täiel määral võetaks ringlusse kõik tuubid (mitte ainult hambapastatuubid).

How to recycle

Mis juhtub pärast hambapastatuubide käitlust?

Alljärgnevalt on esitatud näide hambapastatuubi kasutustsükli kohta. Pärast hambapastatuubi ringlusse suunamist saadetakse see materjali prügikäitlusettevõttesse, kus see sorteeritakse ning edastatakse taastöötlejale, kes toodab HDPE-materjalist (sh pudelitest) plastpelleteid. Seejärel toodetakse plastpelletitest uusi tooteid ja pakendeid!

LOE EDASI

Küsimused? Leia need siit

 • Kuidas hambapastatuubi ringlusse suunata?

  Kas pean hambapastajääkide eemaldamiseks tuubi lahti lõikama või seda loputama?

  esmalt veenduge, et hambapastatuubil on üks järgmistest sümbolitest:

  Meie eesmärgiks on ülemaailmselt kõik hambapastad ringlussevõetavatele tuubidele üle viia. Kõnealuse ettevõtmisega alustati 2019. aastal ja protsess kestab 2025. aastani. Seega ei suunata kõiki hambapastatuube otsekohe ringlusesse. Väga oluline on meeles pidada, et kui teie hambapastatuubil pole materjaliringluse märgist, siis ei tohi seda ringlusse suunatavate jäätmete hulka panna.

  Juhul kui teie hambapastatuubil on selline sümbol, siis on ringlussevõtt väga lihtne. Lihtsalt pigistage tuubist välja võimalikult palju hambapastat, sulgege kork ning asetage hambapastatuub ringlusse suunatavate jäätmete hulka. Meie hambapastatuubid töödeldakse ümber koos #2 HDPE-plastidega.

  Järelejäänud hambapasta eemaldamiseks ei tohi hambapastatuubi katki lõigata! Hambapastatuubi töötlemise käigus läbib tuub ringlussevõtu keskuses jahvatus- ja loputusprotsessi, mille käigus eemaldatakse plastümbriselt kogu järelejäänud hambapasta. Tänu sellele ei pea te hambapastatuubi kodus loputama.

 • Kas hambapastatuubi korgid on ringlussevõetavad?

  Jah, korgid on tehnilises mõttes ringlussevõetavad
  ning parim moodus on kork enne taaskasutamist hambapastatuubile tagasi asetada. See aitab vältida korkidest koosneva prügi tekkimist. Korgid on toodetud teistsugusest plastmaterjalist kui hambapastatuubid, seetõttu eelistavad mõned jäätmekäitlusettevõtted, et korgid oleksid enne ringlusse suunamist eemaldatud. Selleks kontrollige piirkondlikke jäätmekäitlusreegleid. Tegeleme jätkuvalt uurimistööga, et muuta kõik korgid HDPE-vooga ühilduvaks materjaliks.

 • Mida teete selleks, et tagada tuubide vastuvõtmine jäätmekäitluskeskustes?

  Tegelikult oleme selleks päris palju ära teinud. Teeme selle valdkonna rühmadega ja sama valdkonna koostööpartneritega ülemaailmselt koostööd, et anda tuubide ringlussevõtu võimaluste kohta rohkem teadmisi. Jagame oma teadmisi ja tehnoloogiat iga teema vastu huvi tundva ettevõttega. Samuti tegeleme tuubide sorteerimissüsteemi kontrollimise ning katsetamisega laborites ja töötavates ettevõtetes, et välistada sorteerimisel tekkivaid vigu. Mida rohkem ringlussevõetavaid tuube turul on ning mida rohkem kasutajad ringlussevõetavate tuubide kohta teavad, seda lihtsam on käitlejatel tuube ringlusse võtta.

 • Miks on mõned hambapastatuubid ringlussevõetavad, aga teised mitte?

  Eesmärgiks on 2025. aasta lõpuks saavutada kõikide hambapastatuubide ringlussevõtt. Ülemineku jaoks tuleb varuda aega, mille käigus on mõned meie hambapastad saadaval ringlussevõetavates tuubides ning mõned veel mitte. Praegusel hetkel tuleb enne ringlussevõttu kontrollida, et teie hambapastatuubil on üks järgmistest märgistest:

 • Kas hambapastatuub on biolagunev?

  Ei. Kõnealune hambapastatuub (ja plastmaterjalid üleüldiselt) ei ole biolagunevad. Meie hambapastatuubide tootmisel kasutatav #2 HDPE-plastmaterjal on mõeldud ringlussevõtu jaoks, et materjal uute toodete ja pakendite jaoks ümber töödelda.

 • Kui hambapastatuub on ikkagi valmistatud plastmaterjalist, siis kuidas saab see olla keskkonnasõbralik?

  Meie ringlussevõetavad hambapastatuubid on toodetud #2 HDPE-plastmaterjalist, mis on enim ringlussevõetavaid plastmaterjale. HDPE-plastist saab valmistada kõikvõimalikke uusi tooteid, sh ehitusmaterjale ja uusi pakendeid. Ringlussevõetavate materjalide kasutuselevõtuga on võimalik vältida miljardite hambapastatuubide ladustamist prügilates.

 • Millest on hambapastatuub valmistatud?

  Hambapastatuub on toodetud peamiselt HDPE materjalist (kõrgtihedusega polüetüleen) ehk #2 plastmaterjalist.
  Kork on toodetud polüpropüleenist ehk #5 plastmaterjalist.

 • Miks me otsustasime oma hambapastatuubi tehnoloogiat teistega jagada?

  Käesolev projekt ei keskendu vaid meie ettevõttele, vaid see on osa millestki suuremast. Oma tehnoloogiat jagades suudame loodetavasti algatada ülemaailmse muutuse ringlussevõetavate hambapastatuubide suunas. Meie unistus on see, et täiel määral võetaks ringlusse kõik tuubid (mitte ainult hambapastatuubid).

 • Mis juhtub pärast hambapastatuubide käitlust?

  Alljärgnevalt on esitatud näide hambapastatuubi kasutustsükli kohta.
  Pärast hambapastatuubi ringlusse suunamist saadetakse see materjali prügikäitlusettevõttesse, kus see sorteeritakse ning edastatakse taastöötlejale, kes toodab HDPE-materjalist (sh pudelitest) plastpelleteid. Seejärel toodetakse plastpelletitest uusi tooteid ja pakendeid!